Jag lyfter ögat mot himmelen och allt annat vackert