Tillbringat dagarna och vacker tillbringare

28 april

Vid arbetsbänken...