Samlande och funderingar om man man heta så??

Glupska fåglar och ett svar som var både bra och dåligt..

Dubbelt firande.