Den sjuttonde

Isen ruttnar! Det är vår!

En speciell dag!