Jag fortsätter med hur det var då.

Så blev det sen..

Vår boplats är inte som vi planerade