Handarbete och glädje över en gammal nalle

Den härliga solen

Är det som är naturligt samma sak som nyttigt?