Kan man lita på det de säger?

Ska graven vara kvar eller ska vi ta bort den?

Jul, varför heter det så?